Marcela Machalová - Uvolnění u Večernice - relax těla i duše - Žďár nad Sázavou

Uvolnění u Večernice
relax těla i duše
Title
Přejít na obsah
Marcela Machalová

Pomoc a léčení přirozenou-duchovní (myšlenkovou) cestou
Pravidelná setkání Kruhu přátel Bruno Gröninga
Aktivity:
- přednášky pro veřejnost
- lékařské přednášky
- promítání filmů
 
Pravidelné přednášky pro veřejnost se konají jednou za tři týdny
 
 
08.01. /29.01. /19.02. /11.03. /01.04. /22.04. /13.05. /03.06. /24.06.2020
 
vždy od 16:30 hod. - prosím o telefonické nahlášení předem

Na akce vstup volný - dobrovolné dary vítané
 

Kontakt a více informací: Marcela Machalová
Mob: 607 909 462 E-mail: machalova@o2active.cz

            www.bruno-groening.org/cz
Marcela Machalová
                               Životní síla Bruno Gröninga
 
 
Bruno Gröning (1906-1959) se stal známým po celém světě jako duchovní léčitel, často označován jako „zázračný“ doktor z Herfordu. On sám nechtěl být považován za léčitele a stále zdůrazňoval, že žádný člověk nemůže léčit. Člověk může být jen zprostředkovatelem síly, která vyléčení způsobuje.
 
 
Na veřejnost jeho působení vstoupilo příběhem z Herfordu v roce 1949, kde pouhou přítomností Bruna Gröninga v domě a jeho rozmluvou s dvanáctiletým chlapcem, který trpěl svalovou dystrofií, došlo k uzdravení chlapce z tohoto zatížení. A tak se Herford stal cílem tisíců pomoc hledajících lidí.
 
Bruno Gröning si za svého života nikdy od uzdravených nevzal ani haléř. Proto i dnes jsou všechny aktivity Kruhu přátel založené na dobrovolných darech a všichni přátelé pomáhají zdarma, ve svém volném čase.
 
 
Kruh přátel Bruna Gröninga předává jeho dílo dál a nadále dochází k uzdravení, dokonce i z dlouholetých organických chorob. Všechna uzdravení jsou lékařsky prověřovaná a dokumentovaná Lékařsko-vědeckou odbornou skupinou ( MWF),
 
která při této organizaci pracuje.
 
 
New York. Společnost modlící se za světový mír World Peace Prayer Society (WPPS),která je přičleněná k Organizaci Spojených Národů, přidělila Kruhu přátel Bruna Gröninga Cenu míru za více než 30letou angažovanost v úsilí o celosvětový mír. Ocenění bylo slavnostně předáno 23 května 2013 v Tillmanově kapli v sídle OSN.
 
 
Česká republika. Kruh přátel Bruna Gröninga pracuje od roku 1996 i v České republice. Ve více než 38 českých a moravských městech  se pravidelně konají  přednášky, kde se noví zájemci mohou dozvědět o příjmu léčivé síly a jak tuto sílu využít pro své zdraví
 
a celkové vylepšení svého života.
Připravované akce:
Dokumentární film - "Fenomén uzdravení"
Žďár nad Sázavou
Dúm kultury-dolní 183 (boční vchod)
sobota 29.02.2020
10:30 - 16:00 hod. (včetně 2 přestávek)

Léčení přirozenou cestou
 
Přes veškeré pokroky moderní medicíny je dnes stále více lidí postiženo menšími či většími zdravotními problémy, se kterými si často lékaři neví rady. Mnoho lidí proto hledá alternativní způsoby léčení. Jednou z těchto možností je učení Bruna Gröninga, které
 
vychází z vlivu přirozených sil (energií) na člověka, jejichž účinek je mnohem větší, než si většina lidí uvědomuje. Tyto skutečnosti byly známé ve všech starých vyspělých kulturách, v Asii dokonce až do dneška: proudy vyšších energií ovlivňují a určují náš život.
 
Bruno Gröning (1906-1959) se narodil v Gdaňsku, po válce byl odsunut do západního Německa. Zde v roce 1949 v Herfordu poprvé vystoupil na veřejnost a stal se tématem všech známých novin a časopisů díky zázračným uzdravením devítiletého chlapce ze svalové dystrofie. Tímto „fenoménem“, jak byl často nazýván, se zabýval rozhlas, filmový týdeník i film. Na jeho přednáškách docházelo k uzdravením tisíců lidí, proto ho lidé začali nazývat „zázračným doktorem“. Bruno Gröning však toto označení odmítal. Ale jak se má nazvat něco, co se vymyká rozumu a běžným měřítkům všech dosud známých léčitelů, psychologů a psychotroniků? Jeho působení bylo ojedinělé a nedalo se zařadit k žádné lékařské ani psychologické praxi. Celoživotní snahou Bruna Gröninga bylo předat lidem učení o léčivé síle. Sám vedl své posluchače k tomu, aby se naučili léčivou sílu přijímat a využívat ji pro své zdraví a celkové zlepšení života. Tehdy i nyní se potvrzují jeho slova: „Nevyléčitelné neexistuje“ a uzdravení zažívají lidé přicházející na bezplatné přednášky Kruhu přátel Bruna Gröninga, který předává nezištně a z vděčnosti toto dílo dále po celém světě. Učení je nyní rozšířeno na všech kontinentech ve 130 zemích světa. Uzdravení dokládají rovněž 2 rozsáhlé dokumentární filmy a knihy z nakladatelství G.Häusler.
 
Uzdravení a pomoci, ke kterým dochází touto cestou jsou prověřována a dokumentována lékaři a odborníky, kteří se sdružili v Lékařsko-vědecko odborné skupině MWF při Kruhu přátel B. Gröninga, která čítá asi 5000 lidí.
 
Za své dobročinné aktivity obdržel Kruh přátel B. Gröninga v Organizaci spojených národů (OSN) mezinárodní cenu míru.
 
K nositelům podobné ceny patří např. Matka Tereza, papež Jan Pavel II. či Dalajlama.
 
„Mírový sloup“ převzal D. Häusler, vedoucí Kruhu přátel B. Gröninga, s těmito slovy: „Toto ocenění je vyznamenáním pro životní dílo Bruna Gröninga a zároveň pro všechny přátele Bruna Gröninga na celém světě, kteří předávají dále poselství míru, lásky, harmonie a možnosti uzdravení duchovní cestou.“ http://www.youtube.com/watch?v=QKgPwCEM_WY
 
Srdečně zveme veřejnost na nový dokumentární 3dílný film "Fenomén uzdravení", který navazuje na starší film "Fenomén Bruno Gröning" a pravdivě zachycuje vznik, vývoj a současné aktivity Kruhu přátel Bruno Gröninga, neziskové mezinárodní nadnáboženské organizace, která se zabývá uzdravováním přirozenou cestou.
 
Ve filmu jsou zachycena úžasná uzdravení, která se udála v poslední době praktikováním učení Bruna Gröninga (1906-1959) a také zde k tomuto tématu hovoří mnoho lékařů. Film je pozoruhodný také tím, že při jeho sledování často dochází ke spontánním uzdravením, neboť po celou dobu promítání jsou diváci spojeni s léčivou energií, kterou B. Gröning nazýval Heilstrom (Boží léčivý proud, tj. prána, tchi, vis vitalis, životní síla, apod.).
 
Učení je nezávazné a vhodné pro všechny lidi bez rozdílu víry, také i pro děti a mládež. Není to žádné nové náboženství, ale vědění, staré jako lidstvo samo, které uvádí do souladu tělo a duši, uzdravuje a harmonizuje celkově život každého člověka.
 
„Nevyléčitelné neexistuje. Důvěřuj a věř, Boží síla pomáhá a léčí. Nemusíte mi věřit, ale prověřte si to.“ To jsou výroky Bruno Gröninga, muže, který přišel na tuto Zemi, aby lidem připomenul ztracené poznání a navrátil je na cestu, ze které sešli, což je důležité zejména v současnosti, kdy lidstvo prochází procesem transformace do nového věku.
 
ne 5. května, 13.00-18.30 (3 díly, 2 přestávky)
 
Promítání dokumentárního filmu „Fenomén uzdravení“ ve Frýdku-Místku
 
Film je plný úžasných uzdravení ze současnosti, která komentují lékaři, přibližuje pravdivě dění v kruhu přátel Bruna Gröninga – jeho vznik a současné aktivity a je hodnotný také tím, že při jeho sledování často dochází ke spontánním uzdravením, neboť po celou dobu promítání jsou diváci spojeni s léčivou energií. Srdečně zveme slovy B. Gröninga: „Nemusíte mi věřit - prověřte si to.“
 
čt 9. května., 18.00-19.30 přednáška: Úvod do učení Bruna Gröninga pro zájemce, kteří chtějí vědět, jak pro sebe a své blízké přijímat léčivou sílu. Více na : www.bruno-groening.org/cs
 
Obě akce se konají na SŠ řemesel, Pionýrů 2069, Frýdek-Místek. Vstupné je dobrovolné. RNDr.A.Husek,CSc., tel. 776 667 513
Ateliér Večernice
počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah